Kim spa

  • 340791656530092_1366x698.jpg
  • 429955957776057_1366x698.jpg
  • 4272397221319211_1366x698.jpg
  • 4786306992976274_1366x698.jpg
  • 913532512076976_1366x698.jpg
  • 138279866535284_1366x698.jpg
  • 522966446874459_1366x698.jpg
  • 585089661108028_1366x698.jpg
bg-lefttop bg-leftbot
bg-midtop

Đặt chỗ

Để liên hệ đặt chỗ quý khách có thể liên hệ trực tiếp :

Kim Spa 1: 25 Nguyễn An Ninh - Q.1 - TP.HCM 
Tel: (08) 3827 7880- Fax: (08)3827 7880
Email: Vkimthoa38@yahoo.com

Hotline: 0909 318 298

 

Hoặc quý khách có thể gửi yêu cầu theo Form bên dưới :

 

 
Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Số người*
Dịch Vụ*
Ngày đến*
Nội dung
 
bg-midbot